Een pensioenplan voor uw medewerkers. Hoe werkt het?

Het pensioen van uw medewerkers wilt u goed regelen. Naast dat u het een goede gewoonte is als werkgever dit goed voor uw werknemers te regelen, is het ook voor de werknemer prettig te weten dat het toekomstig inkomen goed geregeld is!

In een kort overzicht nemen we u mee in onze werkwijze.

Regel het direct

Adrie de Kleuver - CMC Pensioenen

Bel  0318 - 501 000  of   030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

CMC Pensioenen

Onderzoek mogelijke verplichtingen vanuit CAO

Wanneer er sprake is van een bedrijf waar een CAO geldt, is er vaak iets afgesproken over het pensioen. Uiteraard moet ook het pensioenplan daar aan voldoen. Om niet achteraf tegen verrassingen aan te lopen, inventariseren we dit al in een vroeg stadium.

Onderzoek mogelijke verplicht pensioenfonds

Als de werkgever niet is aangesloten bij een verplichte bedrijfstakpensioen, kan dit financiële gevolgen hebben voor werkgever. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk aanmelding met terugwerkende kracht afdwingen. Daarom controleren onze adviseurs of u zich mogelijk moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfondsen. Bekende bedrijfstakpensioenfondsen zijn: ABP (voor overheid en onderwijs)PFZW (zorg en welzijn)BPF Bouw en het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Inventariseren wensen werkgever

Veelal is het de werkgever die voor een goed pensioenplan contact met ons opneemt. Daarom is het van belang (en door wetgeving verplicht) om allereerst de wensen van de werkgever te inventariseren. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het beschikbare budget, wensen ten aanzien van garanties of beleggingen en de gewenste keuzevrijheid voor werknemers. We proberen in deze fase ook inzicht te krijgen in de wensen van de gemiddelde werknemer.

Presentatie voorgenomen pensioenregeling aan personeel

Nadat alle bovenstaande punten zijn geïnventariseerd kunnen de adviseurs van CMC, in samenspraak met de werkgever tot een voorgenomen pensioenregeling komen. Dit wordt ook gedeeld met de werknemers. Onze adviseurs doen dit in de vorm van een presentatie, waarin ook ruimte is voor gesprek.

CMC Pensioenen

CMC Pensioenen

Offerte en aanvraag pensioenregeling

Een volgende belangrijke stap is het vinden van de juiste verzekeraar voor het voorgenomen pensioenplan. CMC is onafhankelijk en daarom zullen er bij diverse verzekeraars offertes worden opgevraagd. Die worden vervolgens met elkaar vergeleken en omgezet naar een advies voor de werkgever.

Nadat dit advies met de werkgever is besproken zal er een aanvraag voor een pensioenregeling bij de gekozen verzekeraar worden uitgezet. 

Implementatie pensioenregeling

Nadat de pensioenregeling is aangevraagd volgen er individuele gesprekken met werknemers. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken op welke manier de werknemer wil beleggen, of hij eventueel voor eigen rekening aanvullend wil sparen in de pensioenregeling of een aanvullend partnerpensioen wenst.

Onderhoud van de pensioenregeling

Nadat de pensioenregeling is geïmplementeerd en alle werknemers individueel zijn geïnformeerd, zal CMC ook het onderhouden van de regeling voor rekening nemen. Hierbij moet u denken aan het aan- en afmelden van werknemers, verwerken van salarisgegevens, verwerken van huwelijken t.b.v. het partnerpensioen. Daarnaast wordt periodiek een kostenoverzicht verstrekt. Tot slot informeren wij de werkgever over aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving.

Klik hier om contact op te nemen met onze adviseurs

CMC Pensioenen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen