Invoering wetgeving nieuw pensioenstelsel uitgesteld!

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van wetgeving voor een nieuw pensioenstelsel wordt uitgesteld tot uiterlijk 2023. Vanwege de complexe materie en de benodigde afstemming die het wetgevingstraject vraagt is meer tijd nodig dan vooraf werd ingeschat. De minister bekijkt nog of het mogelijk is om de wet op onderdelen wél eerder in werking te laten treden.  

De minister geeft aan nog specifieker naar een aantal zaken te willen kijken die deel zullen uitmaken van de nieuwe wet. Bijvoorbeeld naar de wensen en mogelijkheden voor meer maatwerk voor het nabestaandenpensioen. Of naar een hogere uitkering (actuarieel neutraal) gedurende een beperkte periode. Verder vraagt het experiment pensioensparen voor zelfstandigen nog verdere uitwerking en zorgvuldige afweging, o.a. in het kader van mededingings- en gelijke behandelingswetgeving.  

Regel het direct

087-%20Jorik%20Algra%20Fotografie_bijgesneden.jpg
Patrick Heikamp

Bel  0318 - 501 000  of 030 - 307 90 50

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Pensioenwetgeving uitgesteld - CMC Pensioenen

Parallel aan het vormgeven van het wetsvoorstel wordt gewerkt aan de lagere regelgeving. Het hele pakket zal bekend zijn bij de start van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel om het pensioenstelsel te vernieuwen. De transitieperiode naar een nieuw stelsel verschuift met een jaar naar 2027. Pensioenuitvoerders en sociale partners hebben aangegeven dat het streven blijft om de transitie voor 1 januari afgerond te hebben, of zoveel eerder als mogelijk is. 

Hoe heeft u de pensioenen voor uw medewerkers eigenlijk geregeld? Laat ons er vrijblijvend naar kijken!

Neem contact op

  • 100% onafhankelijk
  • Full-service dienstverlening
  • Passie voor verzekeringen en pensioenen